Skip to main content

Optymalizacja kosztów

i bezpieczeństwa

infrastruktury chmury

Dostarczamy środowiska chmurowe, które umożliwiają obniżenie kosztów infrastruktury, zapewniają praktycznie nieograniczoną skalowalność, elastyczność oraz wysoki stopień bezpieczeństwa i zgodności.

Wysoki poziom wydajności i dostępności

Zapewniamy aplikacje i infrastrukturę chmury, które gwarantują wysoki poziom wydajności i dostępności, dzięki najbardziej zaawansowanym technologiom dostępnym na rynku. Nasze usługi w chmurze mogą obniżyć koszty infrastruktury, zapewnić praktycznie nieograniczoną skalowalność i elastyczność oraz przyspieszyć czas wprowadzania produktów na rynek, a także wysoki poziom bezpieczeństwa i zgodności.

Usługa IaaS

Usługa IaaS (Infrastructure as a Service) obejmuje wdrożenie wysoce niezawodnej infrastruktury w chmurze, w pełni zarządzanej przez naszych specjalistów. W oparciu o Hypervisor VMware, usługa zapewnia w istocie prywatną chmurę (Private Cloud), w której udostępniane są dedykowane zasoby obliczeniowe. Wszystko to we współdzielonym środowisku w centrum danych (Data Center), z certyfikatem „Rating IV”.

Usługa IaaS jest idealnym rozwiązaniem dla startupów i MŚP, ponieważ pozwala im testować nowe pomysły, eliminując potrzebę inwestowania w sprzęt komputerowy.

Wysoka niezawodność

Systemy oparte są na maszynach o wysokiej dostępności i dużej przepustowości połączeń sieciowych, a także agregowane w celu utworzenia redundantnych klastrów.

Skalowalność i gwarantowane zasoby

Środowisko prywatnej chmury (Private Cloud) można skalować pionowo bez żadnych ograniczeń. Dostarczone zasoby sprzętowe nie są przeciążone i są fizycznie gwarantowane.

Maksymalna wydajność

Procesory (CPU) są oparte na technologii najnowszej generacji, pamięć masowa może być profilowana za pomocą „tiering SSD” lub „full FLASH”, a łączność internetowa nie jest oparta na technologii „pay-as-you-go”.

Kopia zapasowa w chmurze

Kopia zapasowa w chmurze umożliwia zapisywanie oraz ciągły dostęp zarówno do danych firmowych, jak i do kopii zapasowych zwirtualizowanych serwerów.

Nasze rozwiązanie jest odpowiednie dla wszystkich realiów, niezależnie od wielkości firmy i używanego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. W przeciwieństwie do zwykłego zarządzania kopiami zapasowymi w centrum danych, dzięki naszej infrastrukturze możesz uzyskać dostęp do swoich danych w dowolnym momencie.

Kopia zapasowa w chmurze umożliwia tworzenie kopii danych i maszyn wirtualnych w naszej infrastrukturze chmury, zlokalizowanej w centrum danych poziomu (Tier) IV. Prawidłowy rezultat procesów archiwizacji danych jest stale monitorowany przez naszych specjalistów i gwarantuje pierwszy poziom Disaster Recovery.