Skip to main content

Usługa zarządzania

infrastrukturą IT i centrum danych

Analizujemy i zarządzamy Twoją infrastrukturą IT, identyfikując wszelkie krytyczne problemy i zapewniając wydajność centrum danych oraz ciągłość biznesową przez cały czas.

Skoncentruj się na tym,

co robisz najlepiej

Zapewniamy aplikacje i infrastrukturę chmury, które gwarantują wysoki poziom wydajności i dostępności, dzięki najbardziej zaawansowanym technologiom dostępnym na rynku. Centralizujemy zarządzanie infrastrukturą i ochronę danych korporacyjnych w naszym NOC, w celu zapewnienia ciągłości działania.

Usługa zarządzania centrum
danych

Kontrolujemy i analizujemy serwery fizyczne lub wirtualne, NAS, SAN, Switch, Router, Firewall, aplikacje, usługi i domeny, w celu wykrycia usterek, które mogłyby uszkodzić infrastrukturę. Sprawdzamy ewolucję obciążeń każdego systemu i rozumiemy, jak rozwijać Twoją infrastrukturę IT.

Wykrywamy krytyczne zdarzenia systemowe, aby zidentyfikować potencjalne problemy, zanim staną się one szkodliwe i/lub nieodwracalne.

W celu zapewnienia dobrej kondycji centrum danych, możemy również wysyłać natychmiastowe alerty, które posiadają istotny wpływ na ciągłość działania firmy. Pracujemy nad rozwiązywaniem problemów proaktywnie, zdalnie lub lokalnie.

Zarządzanie kopiami

zapasowymi

Dane są sercem infrastruktury IT: ich ochrona poprzez tworzenie kopii zapasowych jest jednym z niezbędnych celów każdej firmy.
Złożoność centrów danych może sprawić, iż zarządzanie procesami tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych będzie niezwykle wymagającym zadaniem dla personelu IT. Usługa Backup Management została zaprojektowana w celu zapewnienia kompleksowego zarządzania infrastrukturą dla tworzenia kopii zapasowych danych. Monitorujemy, kontrolujemy i zarządzamy całym procesem zapisywania danych, dzięki czemu możesz zapobiec utracie informacji, niezwykle ważnych dla Twojej firmy!

Backup

Client Enterprise

Usługa Backup Client Enterprise zapewnia pełne zarządzanie procesami zapisu i odzyskiwania danych, bez konieczności martwienia się o szczegóły operacyjne, wymagając od Ciebie jedynie sprawdzenia raportów podsumowujących, w celu zrozumienia procesu świadczonej usługi.

Dostarczamy Ci program do przeprowadzania procesów tworzenia kopii zapasowych (backup) i przywracania (restore), zdolny do wykonywania zarówno zapisu plików i folderów obecnych na stacji roboczej, jak i całej zawartości dysku lokalnego tejże stacji (obraz).

Oprócz odzyskiwania plików i folderów, program ten jest również w stanie przywrócić całą zawartość dysku lokalnego stacji roboczej, zarówno na tym samym sprzęcie, jak i na sprzęcie odmiennym (bare-metal restore), lecz kompatybilnym z obrazem systemu, który ma zostać przywrócony.