Skip to main content

Doradztwo w zakresie

cyberbezpieczeństwa i vCISO

Ważne jest, aby przyjąć solidną strategię cyberbezpieczeństwa, aby nie narażać swojej firmy na cyberataki.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile może Cię kosztować naruszenie bezpieczeństwa danych?

Konsekwencje mogą być bardzo kosztowne i szkodliwe dla Twojej firmy, zarówno pod względem grzywien, jak i utraty klientów i reputacji.

39 s
Czas między atakami, każdego dnia
277 dni
Czas na zidentyfikowanie naruszenia na świecie

4.54 mln USD

Średni koszt naruszenia bezpieczeństwa danych na świecie

164 USD

Średni koszt na utracony rekord

Źródło: internetowe wiadomości publiczne

vCISO:

wirtualny cyber ekspert,

którego potrzebujesz

vCISO to idealna postać, która pomaga myśleć strategicznie i tworzyć niestandardowe procesy, w celu ochrony Twojej organizacji.

Jest ekspertem ds. bezpieczeństwa, który analizuje procesy i technologie Twojej firmy, ocenia ryzyko związane z Twoją działalnością i wdraża strategię cyberbezpieczeństwa.

Zapewnia stałe wsparcie w zarządzaniu bezpieczeństwem danych, zapobieganiu naruszeniom i zapewnianiu ochrony Twojej organizacji. Co więcej, dzięki vCISO oszczędzasz swój cenny czas, ponieważ nie musisz brać na siebie odpowiedzialności za zarządzanie całym zespołem ekspertów.

Dlaczego miałbyś potrzebować usługi vCISO?

WSPARCIE

vCISO wspiera użytkownika w różnych działaniach, w zależności od potrzeb lub tego, co wynika z wcześniejszej analizy ryzyka, w tym:

  • Mapowanie procesów biznesowych i usług informatycznych
  • Spis powszechny obszarów (infrastruktura i usługi informatyczne i OT)
  • Ocena ryzyka
  • Określenie procedur i polityki bezpieczeństwa
  • Analiza BCP/DRP i kluczowych wskaźników (MTO, RTO, RPO)
  • Analiza procedur reagowania na incydenty
  • Określenie planu pracy według priorytetów
  • Analiza luk
  • Plan naprawy i hardeningowy
  • Określenie wskaźników KPI

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ USŁUGĘ DORADZTWA W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA CYBEROO DOCETZ?

Wysoce kompetentny
personel

dysponujący wiedzą techniczną oraz dużym doświadczeniem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Analityczna i dogłębna
metodologia

dla precyzyjnej identyfikacji i oceny ryzyka i cyberzagrożeń.

Indywidualne
podejście

do szczególnych wymagań klienta, gwarantując najwyższą jakość oraz niezawodność usług.